ردیف شماره فراخوان عنوان فراخوان توضیحات نوع فراخوان مهلت ارسال پیشنهاد ارسال فرم اطلاعات
1 P00-M01 خرید جامبو بگ نو پتروشیمی پارس کیمیا کلر به منظور تامین ۷۰۰۰ عدد جامبو بگ نو (یک تنی چهار بند-درب صندوقی-بدون چاپ) از تولید کنندگان محترم دعوت بعمل می آورد که تا تاریخ ذکر شده رزومه، پیشنهاد مالی و اطلاعات خود را با تکمیل فرم ارسال فرمایند.
به بالای صفحه بردن